Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona glwna

Artykuły

Zbiór tkanin w Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej posiada liczny zbiór obiektów ruchomych. Pośród kilkunastu tysięcy eksponatów tkanina stanowi ok. 1,5 tys. zbiór. Zasób obejmuje głównie okryciowe tkaniny ludowe, ubiór oraz tekstylia sakralne i inne.

Trzonem zbioru są elementy ubioru ludowego reprezentowanego w świątecznej odmianie stroju kobiecego noszonego w widłach rzeki Pilicy i Wisły po rzekę Kamienną, głównie w okresie przed II wojną światową. Strój radomski zachowuje wiele cech dawnych pod względem barwy i zaliczany jest do grupy ubiorów pasiastych z przewagą tkanin samodziałowych. Teren radomskiego nie jest jednolity, dlatego ludowe tradycyjne stroje na północy i w północno-zachodniej części regionu pozostały pod dużym wpływem Mazowsza. W zachodniej części radomskiego zaznaczają się wyraźne akcenty opoczyńskie, natomiast na południu obszaru ślady stroju świętokrzyskiego.

Duży zasób stanowią wytworzone na warsztacie tkackim lniane tkaniny, wełniane kilimy i dywany ludowe. Kilimy charakteryzują się prostą w układzie pasiastą kompozycją raportu nieskończonego i zamkniętego. Na podstawie kolekcji można wyróżnić najstarsze – ciemne dwukolorowe i młodsze wielokolorowe.

Wśród lnianych tkanin licznie prezentuje się bielizna pościelowa, obrusy, ręczniki i inne. Wiele miejsca w zbiorze zajmują elementy ubioru codziennego ludności wiejskiej, które uszyto z płótna lnianego produkcji domowej.

Na uwagę zasługują tkaniny dwuosnowowe. Tkane z wełny w dwóch kontrastowych kolorach są charakterystyczne dla północno-wschodnich terenów Polski. W 1984 roku muzeum zorganizowało konkurs zatytułowany „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie, ceramice, malarstwa i tkaninie dwuosnowowej”. Wówczas do muzeum napłynęły tkaniny dwuosnowowe, a wybrane po konkursie pozyskano do muzeum.

Ponadto, niewielką grupę tworzą obiekty pochodzenia wschodniego. Muzeum posiada kilkanaście wschodnich kobierców (XIX/XX w.), ręcznie tkanych i wiązanych, które niegdyś były ozdobą polskich dworów szlacheckich, wnętrz ziemiańskich i mieszczańskich.

Szczególną uwagę w zbiorze tkanin zwracają zabytkowe tekstylia sakralne, szaty liturgiczne i paramenty noszone przez kapłanów obrządku rzymsko-katolickiego. Tekstylia wykonane w większości z tkanin jedwabnych i półjedwabnych, prezentują różnorodność wielkoraportowych kompozycji roślinno-kwiatowych. Powielają układy stylistycznych wzorów lub mogą być echem nowożytnych tkanin proweniencji włoskiej i francuskiej.


Literatura:

Apanowicz A., „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, T. 1., Kielce 1963.

Błachowski A., „Ludowe dywany dwuosnowowe, Toruń 1990.

Michałowska M., „Zabytkowe tekstylia kieleckie”, Warszawa 1989.

Orynżyna J., „Przemysł ludowy w Polsce”, Warszawa 1937.


Autor: Małgorzata Kwarcińska

Zbiór tkanin w Muzeum Wsi Radomskiej