Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona główna

O projekcie

Mazowsze a województwo mazowieckie

Mazowiecki Szlak Tradycji jest próbą opisania kultury tradycyjnej na zróżnicowanym historycznie i etnograficznie obszarze województwa mazowieckiego. Samo województwo obejmuje kilka odmiennych kulturowo regionów. Mazowsze, od którego wzięło nazwę, to kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce.

W wyniku przemian ustrojowych i związanych z tym zmian administracyjnych do województwa mazowieckiego została włączona część Podlasia i Radomszczyzna. Jednocześnie część historycznego Mazowsza pozostaje poza obszarem województwa, w obecnych granicach łódzkiego, czy podlaskiego.

W efekcie mamy do czynienia z różnorodnością, tworzącą mozaikę regionalnej kultury. Odwołując się do nazwy województwa, wpisaliśmy tę „mazowieckość” w nasz szlak, pamiętając jednak o tym, że goszczą na nim tradycje zakorzenione w dziedzictwie ościennych krain.

Mazowiecki Szlak Tradycji

Naszym celem jest dokumentacja zjawisk kultury tradycyjnej oraz stworzenie bazy informacji, umożliwiającej jej poznanie, zachowanie i popularyzowanie. To, co prezentujemy na stronie szlaku, to wynik pracy wielu ekspertów z różnych dziedzin.

Informacje usystematyzowane zostały w ścieżki tematyczne, którymi można przemierzać świat tradycyjnej muzyki, kulinariów, rzemiosł, architektury. Mapa, która stanowi łącznik między ścieżkami, pomaga scalić poszczególne kategorie w jeden obraz. Pomoże też w podróży do wybranych miejsc.

Zainspiruj się

Mapa ścieżek tematycznych