Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona gl�wna

Dawny kościół pw. Świętej Trójcy i św. Mikołaja w Rozbitym Kamieniu

Trwa ładowanie zdjęć


Kościół dzisiaj

Nie ma ołtarza, chrzcielnicy, krzyży. Odbywają się tu koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy lokalne i regionalne. Zorganizowano tu również Narodowe Czytanie powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Na co dzień funkcjonuje tu filia biblioteki gminnej. Wszystko to działa w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielanach.

Otwarcie placówki, które odbyło się we wrześniu 2015 roku, uświetnił niezwykły koncert „Od klasyki do rozrywki” z udziałem artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskiej Sceny Kameralnej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Scen Warszawskich. Miejscem, gdzie dzieją się te niezwykłe rzeczy, jest zabytkowy budynek dawnego kościoła pw. Świętej Trójcy i św. Mikołaja w Rozbitym Kamieniu, który został odsakralniony dekretem biskupa drohoczyńskiego.

Wszystko zaczęło się w 1993 r. gdy rozpoczęto budowę murowanej świątyni. Całe zabytkowe wyposażenie drewnianego kościoła zostało przeniesione do nowego budynku. Drewniany kościółek stracił swoją funkcję. Zamierzano go przenieść do skansenu w Ciechanowie, ale na skutek sprzeciwu Rady Parafialnej pozostał na swoim miejscu. Staraniem mieszkańców i władz gminy Bielany, przy dofinansowaniu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, obiekt został poddany gruntownym pracom remontowym. Dzięki temu, ten zabytkowy kościół w niezwykły sposób nadal będzie służył mieszkańcom gminy i okolic.

Historia

Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele pochodzi z 1446 roku, świątynia miała wezwanie Trójcy Przenajświętszej, a ufundował ją miejscowy dziedzic Andrzej zwany Pukawką. Budowla uległa zniszczeniu. Zastąpił ją wybudowany w 1778 roku, odwrotnie orientowany kościół. W tym czasie dodano parafii drugiego patrona – świętego Mikołaja. Od tego czasu parafia nosiła wezwanie Trójcy Świętej i św. Mikołaja.

Architektura i dawne wnętrze

Od południowej strony obiektu – do prezbiterium dobudowano zakrystię a od północy skarbczyk. Do nawy od wschodu dostawiono małą kruchtę. Ma ona dach dwuspadowy, kryty blachą. Nad nawą wznosi się sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i cebulastym hełmem, dobrze widoczna z daleka. Dach nad nawą i prezbiterium jest pięciospadowy.

Wnętrze kościoła posiada sklepienie pozorne. Chór muzyczny wsparty jest na drewnianych kolumnach. Wyposażenie zabytkowego kościoła stanowiły rokokowe ołtarze z końca XVIII w. Przeniesione zostały wraz z innym wyposażeniem do nowego murowanego kościoła. Zmieniono przy tym ich kolor z lazurowego ze złoceniami na biały, zachowując przy tym złocenia. Do nowego kościoła trafiły ponadto: ambona i chrzcielnica z końca XVIII w. oraz obrazy: Matki Bożej Szkaplerznej, św. Józefa. św. Franciszka, św. Mikołaja i św. Rocha pochodzące z XVIII i XIX w.

Zobacz mapę
Udostępnij na Facebooku - Link otworzy się w nowym oknie przeglądarki
Adres miejsca

Dawny kościół pw. Świętej Trójcy i św. Mikołaja w Rozbitym Kamieniu
ul. Kościelna 31B, 08-312 Rozbity Kamień
wyznacz trasę
Dane kontaktowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach
Adres e-mail

Telefon

(25) 787 80 86
Dodatkowe informacje

Obecnie w dawnym budynku kościoła funkcjonuje Regionalny Ośrodek Kultury w Bielanach. Mieści się tu filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Chętni do zwiedzania obiektu poza godzinami pracy, proszeni są o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Bielanach.