Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona glwna

Aktualności

25 marca

Święto Matki Boskiej Roztwornej

Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, kościół katolicki obchodzi święto Zwiastowania Pańskiego. Moment ten opisuje św. Łukasz w swojej ewangelii – Bóg posłał Archanioła Gabriela do Nazaretu aby obwieścił dziewicy Marii, że urodzi Syna Bożego (Łk 1, 26 – 38).

W polskiej tradycji ludowej dzień ten nazywany był świętem Matki Boskiej Roztwornej, również Zagrzewnej lub Strumiennej. Nazwy te wiążą się z rychłym nadejściem wiosny – przełomowym momentem wyczekiwanym po każdej zimie. Związek ciężarnej Marii z budzącą się przyrodą nasuwa oczywiste skojarzenia z płodnością, początkiem życia, urodzajem. Wierzono, że Matka Boska roztapiając lód budzi życiodajną wodę, otwiera ziemię na przyjęcie ziarna i ogrzewa ją, by pobudzić wzejście roślin.

Tego dnia wypatrywano powrotu bocianów symbolizujących wiosnę, płodność i dobrobyt. Aby przyśpieszyć ich przylot mieszkańcy Podlasia i północno-wschodniej części Mazowsza piekli drożdżowe bułki, zwane busłowymi łapami. Jest to ciasto obrzędowe w kształcie pięciopalczastych bocianich łap, które wkładano do gniazd, aby skłonić ptaki do rychłego powrotu i przyspieszyć nadejście wiosny.

Święto Matki Boskiej Roztwornej
Fot.: Łukasz Dobkowski