Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona glwna

Artykuły

Imprezy folklorystyczne i święta na Kurpiach

Kalendarz wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie regionu kurpiowskiego obfituje w przeglądy i konkursy folklorystyczne, pokazy i warsztaty etnograficzne oraz uroczyste obchody świąt kościelnych. Wszystkie z nich wpisują się w doroczny i rodzinny rok obrzędowy.

„Śladami Kurpiów” to impreza folklorystyczna organizowana we wtorek zapustny (zwykle na początku marca) w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Skupia amatorów kurpiowskiego folkloru. Wystąpieniom artystycznym towarzyszą prelekcje o tematyce regionalnej oraz wystawy prac lokalnych twórców.

„Darcie pierza” to regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów, na który organizator – Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie zaprasza w „tłusty czwartek”. Celem konkursu jest przekazywanie tradycji przodków oraz animacja środowiska folklorystycznego.

„Niedziela Palmowa” to jedna z najważniejszych i najbarwniejszych uroczystości przypadająca na niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Choć w wielu wsiach kurpiowskich obchodzona jest podniośle, to najbardziej spektakularna jest ta organizowana w Łysych. Uroczystościom kościelnym, od 1969 roku, towarzyszy konkurs na najpiękniejszą palmę. Inicjatorem tego cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem przeglądu był Adam Chętnik.

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne odbywają się w Ostrołęce, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ich organizatorem jest Ostrołęckie Centrum Kultury. Wydarzenie jest okazją do zapoznania się ze stanem folkloru muzycznego Kurpiów.

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej organizowany jest drugiej połowie maja przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Wójta Gminy Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej. Spośród nagrodzonych jury wyłania kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich stanowiącego ważny punkt obchodów Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

„Jarmark kurpiowski” skupia kilka wydarzeń: „Przegląd Zespołów Artystycznych”, konkurs dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” oraz „Palma Kurpiowska Myszyniec”. Organizowany w maju przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu „Jarmark…” służy podtrzymywaniu tradycyjnych form muzykowania, tańca i śpiewu oraz popularyzacji folkloru wśród dzieci i młodzieży.

„Na Łowy” to impreza folklorystyczna adresowana do miłośników folkloru i tradycyjnej kuchni. Organizowana jest na początku czerwca, w Czarni koło Myszyńca. Jej realizatorem jest Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec”.

Warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”, mające na celu popularyzowanie tradycyjnego rzemiosła, odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca, w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle – Oddziale Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Ich obecnym realizatorem jest przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

„Wesele kurpiowskie” to bezprecedensowe wydarzenie zainicjowane w Kadzidle w 1994 roku. W zamyśle organizatorów było inscenizacją obrzędu weselnego, jednak obecnie wzbogaca je rzeczywiste przyjęcie sakramentu, którego świadkami są mieszkańcy regionu i przybyli goście. „Wesele…” odbywa się zwykle w trzecią niedzielę czerwca.

„Święto Folkloru Kurpiowskiego” obchodzone jest w lipcu, w Zawadach. Wspólny udział w konkursach, warsztatach i pokazach folklorystycznych jest okazją do bezpośredniego obcowania z folklorem oraz integracji społeczności lokalnej.

Niedziela na św. Rocha to wyjątkowa okazja do zapoznania się z rzemiosłem i sztuką regionu kurpiowskiego. Wydarzenie ma miejsce w Skansenie im. Adama Chętnika w Nowogrodzie w niedzielę najbliższą wspomnieniu św. Rocha – 16 sierpnia.

„Miodobranie” jest jednym z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych. Odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia na terenie Kompletu „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca. Przedstawieniom o tematyce bartniczej towarzyszą występy zespołów regionalnych, rozrywkowych oraz jarmark sztuki ludowej i artykułów pszczelarskich.

„Niedziela kadzidlańska” przypada na pierwszą niedzielę września i wiązana jest z uroczystościami dożynkowymi. Organizowana od 1978 roku jest okazją do zapoznania się wyrobami twórców kurpiowskich. Wydarzeniu towarzyszą występy zespołów folklorystycznych i rozrywkowych.

Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie granie” to organizowane na początku października święto wszystkich muzykantów. Konkurs zainicjowano w 1997 roku. Jego realizatorem i gospodarzem jest Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie.

Opracowane na podstawie stron internetowych:

http://www.regiony.kulturaludowa.pl/publikacja/27-Kurpie—Cykliczne-wydarzenia-kulturalne.html dostęp: 09.12.2015.

http://www.kurpie.com.pl/ dostęp: 09.12.2015.

Autor: Katarzyna Mróz

Imprezy folklorystyczne i święta na Kurpiach