Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona gl�wna

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Trwa ładowanie zdjęć


Kulturalny Myszyniec

Szeroka i różnorodna działalność tego prężnego ośrodka dowodzi, że także w miejscach oddalonych od centrum miejscowości może mieć miejsce dużo ciekawych wydarzeń. Aby być na bieżąco, należy niemal każdego dnia śledzić propozycje, prezentowane na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu (RCKK). Oferta placówki jest niezwykle bogata, nakierowana nie tylko na potrzeby lokalne. Z pewnością jest w stanie zainteresować również turystów.

RCKK obejmuje swoją działalnością teren miasta oraz gminy Myszyniec. Działalność centrum jest wyjątkowo szeroko zakrojona. Należą do niej m.in. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej popularyzacja oraz promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego, dokumentowanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznych środowiska lokalnego, prowadzenie oraz wspieranie zespołów artystycznych i lokalnych grup, promowanie, wspieranie, realizowanie projektów aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną, jak również realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego – żeby wymienić tylko te najważniejsze.

Zajęcia

Centrum z powodzeniem, organizuje: spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, prowadzi naukę języków obcych, impresariat artystyczny, organizuje imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne. Prowadzi również działalność wydawniczą, świadczy usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne, posiada wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego, organizuje kursy doskonalenia i dokształcania, realizuje imprezy zlecone na bazie usług gastronomicznych i hotelarskich.

Centrum zaprasza chętnych na zajęcia nauki gry na gitarze, rytmiczne i perkusyjne oraz próby zespołów wokalno-instrumentalnych, a także na warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ciągu tygodnia zbierają się tu na próby tańca ludowego zespoły: „Kurpiaki” i „Kurpiowszczyzna”. Funkcjonuje tu także Klub Aktywnego Malucha.

Imprezy

Wśród imprez organizowanych przez RCKK wymieńmy Jarmark Kurpiowski, Miodobranie Kurpiowskie, półkolonie letnie, festyny rodzinne. W Centrum nie omija się także żadnych ważnych rocznic historycznych, np. z okazji Święta Niepodległości 11 listopada na Kopańskim Moście odbywa się spotkanie z Przeglądem Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, a w rocznicę urodzin kurpiowskiego badacza Adama Chętnika organizowane są rajdy.

W filii RCKK działa także muzeum, gdzie prezentowane są wystawy czasowe oraz ekspozycja stała, poświęcona kulturze kurpiowskiej.

Zobacz mapę
Udostępnij na Facebooku - Link otworzy się w nowym oknie przeglądarki
Adres miejsca

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58 , 07-430 Myszyniec
wyznacz trasę
Strona internetowa

Adres e-mail

Telefon

(29) 77 21 363