Przejdź do treści Wyszukiwarka

Maria Chrostek

Trwa ładowanie zdjęć


Umiłowanie kurpiowskiej twórczości

Gdy tylko ukończyła 18 lat, została członkiem Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpianka”, gdzie oddawała wykonane, już według własnych wzorów, wycinanki, palmy, bukiety, kierce czy pająki. Jak przyznaje sama twórczyni, Maria Chrostek z Tatar, „bardzo to lubiła robić”, bo po ciężkiej pracy w polu tworzenie np. kolorowych wycinanek było czystą przyjemnością. Można było przy tym odpocząć, więc wycinała w każdej wolnej chwili.

Spotkanie z Panią Marią Chrostek jest nie tylko zetknięciem z twórczynią o ogromnym dorobku i zasługach, ale także z ikoną sztuki kurpiowskiej i dobrym, mądrym człowiekiem. Zachwycają nie tylko dzieła Pani Marii, ale i ona sama, skromna, pełna serdeczności osoba. Warto z nią po prostu pobyć, przyglądając się jej zgrabnie operującym nożycami dłoniom i zachować, wraz z wycinankami, jej serdeczny uśmiech.

Żywa tradycja

Maria Chrostek pochodzi z rodziny, w której tradycje wykonywania plastyki obrzędowej były i są bardzo żywe. Jej rodzice to znani artyści ludowi: Stefania i Stanisław Konopkowie. Z kolei jej ciocią (siostra ojca) była słynna Czesława Konopkówna, która rozsławiła kurpiowską sztukę ludową nie tylko w Polsce, ale i świecie. Maria Chrostek jest matką dwóch znanych twórczyń: Wiesławy BogdańskiejJaniny Jaksiny. Mieszka w swojej wsi rodzinnej – Tatarach i do dzisiaj, mimo zaawansowanego wieku, wykonuje z mistrzowską precyzją wycinanki kurpiowskie o różnych wzorach, kolorach i formach: leluje, gwiazdy czy ptaki. Jej wycinanki odznaczają się delikatnym cięciem i dobrze trzymają symetrię wzorcową, cechuje je wysoki poziom artystyczny i poprawność techniczna. Pani Maria tworzy także pojedyncze kwiaty i bukiety kurpiowskie z bibuły i piór, palmy wielkanocne, a do tego przeróżne zabawki choinkowe, czy piękne pisanki. Wypieka obrzędowe pieczywo kurpiowskie – byśki i nowe latka, wykonuje kierce z grochu, fasoli i słomy oraz pająki z piórek.

Zaczynała wcześnie, bo już od dziecka wycinała z papieru pomagając matce, która jako chałupniczka oddawała wyroby do wspomnianej już Spółdzielni „Kurpianka”. Pani Maria uczyła się także pod okiem Czesławy Konopkówny. Tkała również chałupniczo dywany, chodniki i serwety. Dobrze wspomina czas, kiedy działała spółdzielnia, bo każdy mógł dorobić „parę złotych”. Po wojnie nie było łatwo, a spółdzielnia dawała możliwość dodatkowego dochodu.

Twórczy dorobek

Twórczyni uczestniczyła w wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i wystawach sztuki ludowej, na których otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Ze względu na wysoki poziom artystyczny wyrobów, bogactwo wzornictwa oraz szeroki wachlarz dziedzin uprawianej twórczości, swoje prace prezentowała poza granicami kraju, m.in. w Szwajcarii, Danii, kilkukrotnie we Francji. Bierze czynny udział w targach sztuki ludowej i cepeliadach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Płocku, Ostrołęce. Jej prace znajdują się w muzeach etnograficznych w Warszawie i Krakowie.

Otrzymała m.in. odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony działacz kultury”, Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, Medal „Zasłużony dla Cepelii”, Dyplom honorowy za zasługi dla Zachowania Dorobku Kultury Polskiej, Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Obecnie, ze względu na wiek, Pani Maria uczestniczy w imprezach tylko w najbliższej okolicy. 

Zobacz mapę
Udostępnij na Facebooku - Link otworzy się w nowym oknie przeglądarki
Adres miejsca

Tatary, 07-420 Kadzidło
wyznacz trasę
Dane kontaktowe

Wiesława Bogdańska (córka)
Telefon

606 185 851