Przejdź do treści Wyszukiwarka

Miejsca

Niewielkie zagrody, wielohektarowe skanseny, państwowe muzea, różnorodne kolekcje gromadzone we własnych domach, ośrodki kultury i placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe, izby pamięci. Wszystkie te miejsca łączy jedna idea - służą ochronie dziedzictwa. Rozsiane po terenie całego województwa, tworzą regionalną mozaikę jego kulturowych odcieni. Odwiedzając je poznajemy świat, który istniał kiedyś, który się zmieniał, przeobrażał, dopasowywał do nowych czasów w swoisty dla niego sposób.

 

Ten miniony świat odnajdziemy chociażby w państwowych i prywatnych muzeach na wolnym powietrzu, które dzięki usytuowaniu na rozległym obszarze, zabierają nas w przestrzeń dawnej wsi.  Zobaczymy tu zagrody gospodarcze, warsztaty wiejskie, zabudowania dworskie i sakralne, sady, ogrody warzywne i kwietne, a także pola uprawne.

 

Obok dużych skansenów napotkamy na ścieżce obiekty mniej pokaźnych rozmiarów, jak pojedyncze zagrody prezentujące różne typy zagospodarowania najbliższej przestrzeni dawnych mieszkańców wsi.

 

Na szlaku nie mogło zabraknąć muzeów oraz innych instytucji kolekcjonujących obiekty z kręgu kultury tradycyjnej, zarówno tych posiadających imponujące zbiory ogólnopolskie, jak te mniejsze – regionalne i lokalne, czy tematyczne, poświęcone jednej dziedzinie. Na wielkie uznanie zasługują lokalne, społeczne ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie inicjatywy skupione na podtrzymaniu miejscowych tradycji.

 

Najciekawsze jednak wydają się działania jednostkowe, niezinstytucjonalizowane, wyrosłe z głębokiej potrzeby zachowania śladów przeszłości, pieczołowicie gromadzonych i przechowywanych we własnych domach, piwnicach, zabudowaniach gospodarczych. Niech nasz szlak będzie zachętą do ich odwiedzenia.

Lista wszystkich punktów